MISI

  • Untuk menyediakan harga yang berpatutan dan servis kesihatan yang boleh dipercayai kepada masyarakat.
  • Untuk memastikan servis di klinik adalah yang berkualiti dengan menyediakan fasiliti yang terbaik dan yang terkini
  • Untuk terus membangunkan dan melatih kakitangan perubatan bagi melahirkan kakitangan yang cekap dan penuh belas kasihan.

NILAI-NILAI

  • Kami percaya perkhidmatan kesihatan harus boleh diakses oleh setiap orang tanpa mengira status, pendapatan atau bangsa.
  • Kami percaya dengan berkhidmat kepada masyarakat, ia membantu untuk terus berkembang dan maju.