MISI

Untuk menyediakan harga yang berpatutan dan servis kesihatan yang boleh dipercayai kepada masyarakat.

Untuk memastikan servis di klinik adalah yang berkualiti dengan menyediakan fasiliti yang terbaik dan yang terkini

Untuk terus membangunkan dan melatih kakitangan perubatan bagi melahirkan kakitangan yang cekap dan penuh belas kasihan.

 

NILAI-NILAI

Kami percaya perkhidmatan kesihatan harus boleh diakses oleh setiap orang tanpa mengira status, pendapatan atau bangsa.

Kami percaya dengan berkhidmat kepada masyarakat, ia membantu untuk terus berkembang dan maju.